Assamblea General Ordinària 2018

Carta als socis de la PBB Girona 2007:

Benvolgut/da soci/a de la Penya, 

Per acord de la Junta Directiva, em plau convocar-te a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la PENYA BLANC-I-BLAVA DE GIRONA 2007 que es reunirà el proper dia 6 de juliol de 2017, a les 20:00 hores, al Centre Cívic Pla de Palau, carrer Saragossa núm. 27 de Girona, amb el següent ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior.

2. Informe del President sobre les activitats de la Penya durant l’anterior exercici (1-7-17/ 30-06-18) i aprovació de la gestió realitzada per la Junta Directiva. 

3. Lectura i aprovació de la liquidació dels comptes de la Penya de l’anterior exercici (1-7-17 / 30-06-18). 

4. Elecció dels càrrecs vacants de la Junta Directiva. President i Vicepresident, d’acord amb l’art 15.2 dels Estatuts, aquests càrrecs varen cessar en l’exercici de les seves funcions en haver presentat la seva dimissió en data 28-11-17.
D’acord amb l’art 15.3 dels Estatuts, aquests càrrecs han estat ocupats provisionalment per membres de l’associació, Albert Mercader Brosa (President) i Josep Batchelli Font (Vicepresident) fins a la reunió de l’assemblea general. 

5. Lectura i aprovació del pressupost de la Penya per al proper exercici (1-7-19 / 30-6-19). 

6. Propostes per al nou exercici (1-7-18 / 30-6-19).

7. Torn obert de paraules. 

El que et comunico en compliment del que disposen els articles 10 i 11 dels Estatuts de la Penya Blanc-i-Blava de Girona 2007. Al mateix temps, et faig avinent que la documentació relativa a l’ordre del dia estarà a la teva disposició al domicili social cinc dies abans de l’Assemblea. 

Cordialment, 

Albert Mercader Brosa
President de la Penya Blanc-i-Blava de Girona 2007